۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص آذربایجانی در تبریز

رقص آذربایجانی در تبریز رقص آذربایجانی گروه سوین درنمایی زیبا از شهر تبریز ٢٠١٨ هنرمندان: آقایان بهزادشریفی،حامدکوچه باغی، عرفان جهانگیر دیگر اجراهای سوین اجرای رقص شًن توسط گروه سوینرقص شاد و زیبای گروه سوین در تهرانقسمت دوم رقص زیبای خزریم گروه سِوین در کشور آذربایجانسولوی کامل فستیوال کشور روسیه از بهراد کفیلیبرگزاری دوره ی آموزشی [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص زیبای قزاقی از گروه سوین

رقص زیبای قزاقی از گروه سوین http://sevin.dance/wp-content/uploads/2018/05/قزاقی.mp4 دیگر اجراهای سوین برگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینرقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوینسولوی کامل فستیوال کشور روسیه از بهراد کفیلیرقص شاد آذری {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse06.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"0:32"},"dimensions":{"original":{"width":640,"height":358},"resized":{"width":640,"height":358}},"image":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074.jpg","width":404,"height":404},"thumb":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074-150x150.jpg","width":150,"height":150}},{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse05.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc\u0646","caption":"","description":"\u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوین

رقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوین دیگر اجراهای سوین رقص زیبای قزاقی از گروه سوینسولوی کامل فستیوال کشور روسیه از بهراد کفیلیبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینگزیده ای از رقص های گروه سوینفستیوال گرجستانرقص زیبای پا... ریتم سریع {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/\u0642\u0632\u0627\u0642\u06cc.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0631\u0642\u0635 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc \u0642\u0632\u0627\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u06af\u0631\u0648\u0647 [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص عرفانی بهراد کفیلی (گروه سوین)

رقص عرفانی بهراد کفیلی http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse30.mp4 دیگر اجراهای سوین رقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوینرقص زیبای قزاقی از گروه سوینبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهرانچهارشنبه سوری گرم و عالی با اجرای زیبای گروه سویناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینسولوی کامل فستیوال کشور روسیه از بهراد کفیلیرقص زیبای پا... ریتم [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص زیبای خزریم گروه سِوین در کشور آذربایجان

قسمت دوم رقص زیبای خزریم گروه سِوین در کشور آذربایجان http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/01/festival-gorjestan.mp4 اجراکنندگان: آقایان قوجایی،طالعی،صمدی،وکیلی،خلوتی،وثاقی، کفیلی دیگر اجراهای سوین رقص زیبای قزاقی از گروه سوینرقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوینبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینرقص زیبای گروه سوین در تهرانسولوی کامل فستیوال کشور روسیه [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص هماهنگ و زیبای خزریم در کشور آذربایجان

قسمت اول رقص هماهنگ و زیبای خزریم در کشور آذربایجان http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse17.mp4 اجراکنندگان: آقایان قوجایی،طالعی،صمدی،وکیلی،خلوتی،وثاقی، کفیلی دیگر اجراهای سوین سولوی کامل فستیوال کشور روسیه از بهراد کفیلیبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینرقص شاد و زیبای گروه سوین در تهرانرقص عرفانی بهراد کفیلی (گروه سوین)گروه سوین [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

گروه سوین در المپیاد صلح و دوستی

اجرای فوق العاده ی گروه سوین در فستیوال گرجستان http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse20.mp4 دیگر اجراهای سوین برگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوینقسمت دوم رقص زیبای خزریم گروه سِوین در کشور آذربایجانقسمت اول رقص هماهنگ و زیبای خزریم در کشور آذربایجانکسب مقام چهارم گروه سِوین در المپیاداجرای رقص [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

تمرین زیبا و هماهنگ گروه سوین قبل از اجرای برنامه

تمرین زیبا و هماهنگ گروه سوین قبل از اجرای برنامه http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse07.mp4   دیگر اجراهای سوین برگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوین {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse06.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"0:32"},"dimensions":{"original":{"width":640,"height":358},"resized":{"width":640,"height":358}},"image":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074.jpg","width":404,"height":404},"thumb":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074-150x150.jpg","width":150,"height":150}},{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse05.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc\u0646","caption":"","description":"\u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc\u0646. \n\u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0633\u062a: \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

چهارشنبه سوری گرم و عالی با اجرای زیبای گروه سوین

اجرای فوق العاده ی گروه سوین در فستیوال گرجستان http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse08.mp4 دیگر اجراهای سوین اجرای زیبای گروه سوینرقص زیبای قزاقی از گروه سوینرقص زیبای آذربایجانی آشیقلار از گروه سوینبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سوینرقص عرفانی بهراد کفیلی (گروه سوین)رقص شاد و زیبای گروه سوین در تهران {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse02.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc [...]
۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص لزگی کودکان سِوین (در همایش حمایت از بیماران سرطانی)

رقص لزگی کودکان سِوین (در همایش حمایت از بیماران سرطانی) http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/01/festival-gorjestan.mp4 دیگر اجراهای سوین برگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای گروه نوجوانان سوینرقص آذری گروه سویناجرای زیبای گروه سوین {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse06.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"0:32"},"dimensions":{"original":{"width":640,"height":358},"resized":{"width":640,"height":358}},"image":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074.jpg","width":404,"height":404},"thumb":{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/074-150x150.jpg","width":150,"height":150}},{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse05.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc\u0646","caption":"","description":"\u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc\u0646. \n\u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0633\u062a: \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0639\u0628\u0627\u0633 [...]