۹۶/۰۵/۲۴ متن کامل

افتتاح مرکز همایش های بین المللی تبریز با حضور گروه سوین

افتتاح فاز اول مرکز همایش های بین المللی تبریز در شهرک خاوران با حضور گروه هنر ورزش سوین مورخه ۹۶/۵/۲۴ ساعت ۲۰