۹۷/۰۳/۰۵ متن کامل

رقص آذری گروه سوین در مراسم

اجرای فوق العاده ی زیبای هنرمندان سوین  http://sevin.dance/wp-content/uploads/2017/06/ragse01.mp4 دیگر اجراهای سوین قسمت دوم رقص زیبای خزریم گروه سِوین در کشور آذربایجانرقص زیبای قزاقی از گروه سویناجرای گروه نوجوانان سوینبرگزاری دوره ی آموزشی گروه سوین در تهراناجرای زیبای گروه سویناجرای رقص لزگی گروه سِوین {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/sevin.dance\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/ragse16.mp4","type":"video\/mp4","title":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u062f\u0648\u0645 \u0631\u0642\u0635 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631\u06cc\u0645 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0650\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646","caption":"","description":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u062f\u0648\u0645 \u0631\u0642\u0635 [...]